8.8 van 10 –
51 beoordelingen

Waarom is een BMWT-keuring van toegevoegde waarde?

In het kader van de Arbo-wet is ook de gebruiker van magazijnstellingen onderhoudsplichtig verklaard. Dit houdt onder andere in dat regelmatige inspectie van de magazijn- en archiefinrichting van groot belang is voor de veiligheid van uw medewerkers. Een regelmatige inspectie van uw magazijninventaris is geen garantie dat er niets meer kan gebeuren, want het blijft natuurlijk een momentopname, maar het geeft wel de zekerheid en het bewijs dat u het nodige doet om een veilige werkomgeving te creëren. In principe is regelmatige inspectie natuurlijk altijd aan te bevelen

Wanneer is regelmatige inspectie van belang?

  • Er veel handelingen worden verricht of er zeer regelmatig gebruik word gemaakt van heftrucks.
  • Er regelmatig sprake is van verschillend gebruik van opslagmiddelen.
  • U kosten wilt besparen op grote reparaties en vervangingen, beschadigde goederen en dergelijke.

 

 

Wat houdt een inspectie in?

BMWT keurmerk

De inspectie van uw magazijninrichting houdt in grote lijnen het volgende in:

  • Een vaststelling van de schade en tevens beoordeling daarvan met betrekking tot de oorspronkelijke geboden veiligheid en of deze nog kan worden gegarandeerd.
  • Een controle op het naleven van de vereiste voorwaarden voor een verankering.
  • Een visuele controle op vervorming van jukken, liggers, schoringen, legborden, draagarmen en dergelijke als ook op over- en/of ongelijkmatige belasting.

Tevens is het verstandig om allerlei bijkomende zaken die van invloed zijn op veilige arbeidsomstandigheden ook regelmatig te controleren. Zoals bijvoorbeeld de conditie van de gebruikte opslagmiddelen (bijv. pallets) en de wijze van opslag (vrije hoogten). De algemene veiligheidsvoorschriften die in magazijnen van toepassing zijn dienen natuurlijk ten allen tijde in acht te worden genomen. Bedenk dat regelmatige controle en vervanging van beschadigd materiaal de veiligheid in de werkomgeving en uiteindelijk ook de werkgever ten goede komt.

Controle Servicedienst

Wij van Multi Profiel bieden u de Controle Servicedienst, dit houdt in:

  • Een magazijnkeuring conform het BMWT-KEUR
  • Rapportage wat betreft op- en aanmerkingen met betrekking tot de te inspecteren opslagmaterialen
  • Contract per jaar, opzegtermijn 2 maanden
  • Kosten voor een BMWT-keuring zijn op aanvraag.