Projectmanagement

Kiest u ervoor om uw magazijn door ons te laten inrichten, dan is het zeer belangrijk dat het project
goed georganiseerd en conform afspraak uitgevoerd wordt. Dit zodat uw interne bedrijfsprocessen
zo min mogelijk hinder ondervinden van de veranderingen binnen het bedrijf.

Om dit te realiseren werken wij met diverse projectleiders die vooraf de locatie komen analyseren
en inmeten. Deze gegevens komen vervolgens terecht bij onze technische afdeling die alles
in samenspraak met de projectleider verder uitwerkt tot een concreet plan. Zeer
belangrijk is dat wij het plan pas gaan uitvoeren zodra u ons het akkoord heeft gegeven en alles
duidelijk en conform uw wensen is.

Om de uitvoering verder goed te laten verlopen, afhankelijk van de aard van het werk, is de
projectleider bij de start en uitvoering zeer nauw betrokken met de projectvoortgang. Als de
monteurs gereed zijn, zal hij samen met u de uitgevoerde werkzaamheden beoordelen en als alles
naar wens en conform afspraak is, het project opleveren.

Hierdoor heeft u als klant de zekerheid dat hetgeen u besteld heeft correct, efficiënt en compleet
door Multi Profiel wordt uitgevoerd.