Berekeningen

Wanneer u heeft besloten om een entresolvloer te gaan plaatsen. Dan bent u volgens het ministerie van VROM verplicht bij uw gemeente een omgevingsvergunning in te dienen. Hetgeen u moet aanleveren verschilt echter per gemeente en de functie die de vloer krijgt. Zo kan een gemeente bij een publieks toegankelijke vloer (gevolgklasse 2) om meer gegevens vragen dan bij een magazijnvloer (gevolgklasse 1). Standaard omvat onze technische rapportage de Nederlandse constructie-berekeningen van onze C- en S-profielen, kolommen (kokerprofiel), standaard trappen en leuningwerk uit ons assortiment. Dit is over het algemeen voldoende voor het aanvragen van een omgevingsvergunning!

Eventueel aanvullende constructieberekeningen of vertalingen kunnen wij u ook bij helpen en zijn tegen meerprijs leverbaar. Het kan voorkomen dat er ook berekeningen worden gevraagd van de bestaande constructieve ondervloer. Deze kunnen wij niet aanleveren maar moet u opvragen bij een constructeur of leverancier van de ondervloer. De constructieve ondervloer dient namelijk voldoende sterk en stijf te zijn om de door ons opgegeven maximale puntlast te kunnen dragen. Om het plaatsen van een entresolvloer zonder problemen te laten verlopen adviseren wij u daarom vooraf navraag te doen bij uw gemeente en/of de online check te doen via:  www.omgevingsloket.nl.

 Statische berekening kolom