Wanneer u heeft besloten om een entresolvloer te gaan plaatsen. Dan bent u volgens het ministerie van VROM verplicht bij uw gemeente een omgevingsvergunning in te dienen. Hetgeen u moet aanleveren verschilt echter per gemeente en de functie die de vloer krijgt. Zo kan een gemeente bij een publieks toegankelijke vloer (gevolgklasse 2) om meer gegevens vragen dan bij een magazijnvloer (gevolgklasse 1). Standaard omvat onze technische rapportage de Nederlandse constructie-berekeningen van onze C- en S-profielen, kolommen (kokerprofiel), standaard trappen en leuningwerk uit ons assortiment. Dit is over het algemeen voldoende voor het aanvragen van een omgevingsvergunning!

Aanvullende berekeningen

Eventueel aanvullende constructieberekeningen of vertalingen kunnen wij u ook bij helpen en zijn tegen meerprijs leverbaar. Het kan voorkomen dat er ook berekeningen worden gevraagd van de bestaande constructieve ondervloer. Deze kunnen wij niet aanleveren maar moet u opvragen bij een constructeur of leverancier van de ondervloer. De constructieve ondervloer dient namelijk voldoende sterk en stijf te zijn om de door ons opgegeven maximale puntlast te kunnen dragen. Om het plaatsen van een entresolvloer zonder problemen te laten verlopen adviseren wij u daarom vooraf navraag te doen bij uw gemeente en/of de online check te doen via:  www.omgevingsloket.nl.

Hulp nodig?

Wij begrijpen dat dit alles erg ingewikkeld en veel is voor mensen die hier niet regelmatig mee werken. Komt u ergens niet helemaal uit bij het doen van de benodigde aanvragen? Of heeft u op een andere manier informatie en of hulp nodig op het gebied van statische berekeningen? Geen paniek! Wij hebben vele jaren ervaring op dit gebied en hebben ontzettend veel expertise in huis op dit gebied. Stel dus gerust uw vragen. Dit kunt u gemakkelijk doen via het onderstaande formulier. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

 Statische berekening kolom