Magazijnstellingen en entresolvloeren en de nieuwe bouwregelgeving

BMWT logo

Nadat op 1 januari 2003 de nieuwe bouwregelgeving van kracht is geworden, zijn er in de bouwregelgeving nog verdere wijzigingen doorgevoerd. Ondertussen is de Wabo in werking getreden en is het zogenoemde ‘Gebruiksbesluit’ ingevoerd. Het Gebruiksbesluit is per 1 april 2012 opgegaan in het Bouwbesluit 2012.

Dit alles vormt voldoende redenen voor BMWT om de bestaande brochure ‘De nieuwe
Bouwregelgeving’ te herzien. De nieuwe brochure is afgestemd met het ministerie van BZK en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Bij leden van de branche, de markt en de bouw- en woningtoezicht bestaat soms nog steeds onduidelijkheid over de toepassing van de regelgeving bij bouw van magazijnstellingen en entresolvloeren.

Dit komt dan tot uitdrukking bij de aanvraag van een vergunning voor het bouwen (in deze publicatie soms kortweg ‘bouwvergunning’ genoemd) of in een later stadium bij een controle door de brandweer.

Deze brochure helpt de lezer bij de beantwoording van de vraag of voor het bouwen  een bouwvergunning noodzakelijk is. Ook geeft het informatie over de bouwvoorschriften die op dat bouwen betrekking hebben.

Voor de situaties waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is, wordt aangegeven welke informatie aanwezig moet zijn.

De brochure richt zich op onder andere leden van de BMWT, de afnemers en de bouw- en woningtoezicht. Belangrijk punt is de communicatie tussen de doelgroepen. Daarom besteedt de brochure onder meer aandacht aan verschillen in begrippen tussen de verschillende groepen.

Leestips

Met de ‘check’ kunt u eenvoudig nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het plaatsen van een magazijnstelling. Zie 2.4 vergunningcheck.

Een overzicht van de afdelingen van het Bouwbesluit 2012 die eisen bevatten die relevant kunnen zijn voor stellingen en ook entresolvloeren vindt u in 3.2.

Brochure

Heeft u interesse in een magazijnstelling of entresolvloer? Of wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.