Declaration of Performance

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring heet de Declaration of Performance (DoP). De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product.

De prestatieverklaring vormt ook het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die ervan worden verlangd. De prestatieverklaring is ook bij de CE-markering aan de klant geleverd of op een website geplaatst. De fabrikant of importeur legt de prestaties van het bouwproduct vast en de bijbehorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de productaansprakelijkheid.

Omdat wij constructieve metalen onderdelen voor de bouw leveren, zijn wij ook verplicht een prestatieverklaring te verstrekken. De onderdelen die wij verstrekken zijn vervaardigd uit gewalst materiaal, bestaan uit buizen/profielen en zijn gemaakt van metaal. Wij zijn trots dat onze materialen voldoen aan de strengste eisen en getest zijn op duurzame prestaties.