Aanrijdbeschermers: gebruik ze goed!

Het gebruik van aanrijdbeschermers, anders dan op de plaatsen zoals in de normen is vastgelegd, neemt toe. Ze kunnen de staanders van magazijnstellingen beschermen tegen aanrijdingen. Je moet ze echter wel op de juiste wijze installeren.

Bij verkeerd gebruik kunnen ze de manoeuvreerruimte in gangpaden verkleinen, waardoor extra aanrijdingen ontstaan. Van tevoren moet je vooral goed nadenken welk type aanrijdbescherming het beste past in de eigen magazijnomgeving. De aanrijdbeschermers die vast aan de staanders gemonteerd zijn, geven extra werk bij het periodiek keuren van de magazijnstellingen. Eventuele schades zijn moeilijk waar te nemen.

Extra veiligheid voor de staanders in gangen kan ook nog steeds worden bereikt door pallets op vloerniveau op de juiste locatie neer te zetten, 50 mm voor de staanders. Bestuurders van EE intern transportmiddel dan ook moeten blijvend bewust gemaakt worden van de impact die hun machine kan hebben bij aanrijdingen tegen een stellingstaander en hun machines op de juiste wijze gebruiken. Er zijn dan geen aanrijdbeschermers in de gangen nodig.

Een goede aanrijdbeschermer is 40 centimeter hoog. Daarnaast moet een aanrijdbeschermer een klap kunnen opvangen met een energie van 400 Nm. Vanuit welke richting de klap komt, mag niet uitmaken. Ter vergelijking: 400 Nm is de energie die vrijkomt als een gewicht van 40 kilogram vanaf 1 meter op de grond valt.

Deze eisen komen uit normen (NEN EN 15635, NEN EN 15629 en NEN EN 15512) voor palletstellingen. Daarin staat ook op welke plaatsen aanrijdbeschermers moeten staan:

– voor staanders op de hoeken van gangen waar trucks door rijden
– voor staanders die grenzen aan de gang (geen in- of doorrijgang) van inrijstellingen
– bij onderdoorgangen

Aanrijdbescherming moet zo zijn geplaatst dat de staanders bij een aanrijding niet beschadigd raken.

 

Te dicht op de staander

Als aanrijdbeschermers niet op de juiste wijze worden toegepast, kunnen ze voor problemen zorgen. Soms worden de aanrijdbeschermers te dicht op de staander geplaatst. Als een heftruck dan tegen een aanrijdbeschermer botst, raakt niet alleen de aanrijdbeschermer beschadigd maar ook de staander. En dat is nu juist niet de bedoeling.
Aanrijdbeschermers dienen op tijd te worden vervangen. Door herhaalde botsingen raken ze steeds verder vervormd. Soms ‘leunen’ ze zelfs tegen de staander aan. Met elke volgende aanrijding raakt dan ook de staander direct beschadigd.

Hoek- of U-profielen

In hoofdlijnen zijn er twee soorten aanrijdbeschermers: met een hoekprofiel en met een U-profiel. Een U-profiel biedt iets meer bescherming, maar maakt de ruimte voor pallets op vloerniveau kleiner. Dat kan leiden tot beschadiging van de aanrijdbeschermer bij de inslag of uitslag van pallets.

Manoeuvreerruimte

Vaak zijn in magazijnen de aanrijdbeschermers voor de staanders in gangpaden geplaatst. Begrijpelijk, want bij het manoeuvreren met trucks in gangpaden raken deze staanders vaak beschadigd. Aanrijdbeschermers voor staanders in gangpaden kunnen echter onbedoelde gevolgen hebben. Ze maken de manoeuvreerruimte in gangpaden kleiner. Het aantal aanrijdingen kan daardoor toenemen, met als gevolg meer schade aan staanders. Ook kunnen aanrijdbeschermers het zicht op schade ontnemen.

Drie tips

  1. Bedenk van tevoren welke aanrijdbeschermers u op welke locatie plaatst. Aanrijdbescherming vergroot de veiligheid in het magazijn, maar dienen met beleid te worden geplaatst.
  2. Zorg ervoor dat de hoekbeschermers op voldoende afstand van de staanders worden geplaatst. Voer desnoods een test uit op het buitenterrein om de optimale afstand tussen aanrijdbeschermer en staander te bepalen.
  3. Vervang beschadigde aanrijdbeschermers op tijd. Bij vervorming verliezen ze hun werking.
  • NEN en 15635

 

 

  • NEN en 15629

 

 

 

 

  • NEN-NORM EN 15512