VCA gecertificeerd

Wij zijn officieel VCA gecertificeerd door de TÜV Rheinland

De afgelopen tijd hebben wij ons beziggehouden met de certificatie als bedrijf conform de normen van het VCA. VCA staat voor Veiligheid, Checklist, Aannemers. VCA omvat een groot aantal handvatten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen waar risico’s voorkomen. Het doel hiervan is om de risico’s in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken bij de bron. De risico-inventarisatie wordt ook wel RI&E genoemd. Elk bedrijf is verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dit onderzoek is schriftelijk vastgelegd. Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld om te kijken welke concrete maatregelen wij gaan nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Jaarlijks wordt er een controle audit ingepland om te controleren of de gestelde eisen nog van toepassing zijn.

VCA gecertificeerd Lees meer