Veilige magazijninrichtingen met BMWT-Keur

Een werkgever is voor de Arbowet verplicht om een veilige werkplek voor zijn medewerkers te creëren. Magazijninrichtingen die door beschadigingen of slijtage gevaar kunnen opleveren, dienen daarom periodiek te worden gekeurd en onderhouden.

Lees meer