Magazijnstellingen en entresolvloeren en de nieuwe bouwregelgeving

BMWT logo

Nadat op 1 januari 2003 de nieuwe bouwregelgeving van kracht is geworden, zijn er in de bouwregelgeving nog verdere wijzigingen doorgevoerd. Ondertussen is de Wabo in werking getreden en is het zogenoemde ‘Gebruiksbesluit’ ingevoerd. Het Gebruiksbesluit is per 1 april 2012 opgegaan in het Bouwbesluit 2012. Lees meer