Magazijnkeuringen

Het eerste jaar 50% korting bij aanschaf van een 3 jaar contract.

In het kader van de Arbo-wet is de gebruiker van magazijnstellingen onderhoudsplichtig verklaard. Dit houdt in dat inspectie van de magazijn- en archiefinrichting van groot belang is voor de veiligheid van uw medewerkers. Een regelmatige inspectie van uw magazijn is geen garantie dat er niets meer kan gebeuren. Het blijft een momentopname, maar het geeft wel de zekerheid en het bewijs dat u het nodige doet om een veilige werkomgeving te creëren. In principe is een regelmatige inspectie natuurlijk altijd aan te bevelen

Wat houdt een inspectie in?

BMWT keurmerk

De inspectie van uw magazijn houdt in grote lijnen het volgende in:

  • Een vaststelling van de schade en tevens beoordeling met betrekking tot de oorspronkelijke geboden veiligheid en of deze nog kan worden gegarandeerd.
  • Een controle op de naleven van de vereiste voorwaarden voor een verankering.
  • Een visuele controle op vervorming van de onderdelen.

Tevens is het verstandig om alle zaken die van invloed zijn op veilige arbeidsomstandigheden ook regelmatig te controleren. Zoals de conditie van de gebruikte opslagmiddelen (bijv. pallets) en de wijze van opslag. De voorschriften die in magazijnen van toepassing zijn, dienen ten allen tijde in acht te worden genomen. Bedenk dat het regelmatige controleren en vervangen van beschadigd materiaal, de veiligheid in de werkomgeving en uiteindelijk ook de werkgever ten goede komt.

Sluit snel een 3-jarig contract af en krijg 50% korting op het eerste jaar!